Text/HTML

Thông tin website

Trường tiểu học  Yên Giang

Địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 023514265 - 0915143418

Email: tieuhocyengiang@gmail.com


Recycle Bin

Chi bộ nhà trường

CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017-2020  

 

ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ    


  


   

 

Tabs

 • Trường tiểu học Yên Giang
  • Trang chủ
  • Home
  • Đăng nhập cổng thông tin
  • Kết quả tìm kiếm
  • Tin tức - Sự kiện
  • Lịch công tác
  • Văn bản
  • Image -vidio
  • Giải trí
  • Liên kết
  • Tra cứu học phí
  • Tư liệu

Chú thích

Trang chủ của trang web
Trang được hiển thị cho tất cả mọi người
Hiển thị cho người dùng đăng ký
Có thể nhìn thấy dành riêng cho quyền chỉ
Hiển thị cho người quản trị chỉ
Trang được ẩn trong menu
Trang bị vô hiệu hóa

Thông tin website

 


                           Tải  kế hoạch hoạt động CĐ 2017- 2018: Kế hoạch CĐ năm học 2017-2018.doc LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN YÊN ĐỊNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH YÊN GIANG                                                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2017-2018

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

            - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

            - Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục huyện Yên Định và chương trình hoạt động Liên đoàn lao động huyện Yên Định.

            - Căn cứ vào tình hình thực tế trường TH Yên Giang và kết quả hoạt động của Công đoàn trường trong năm học 2016-2017. Công đoàn trường tiếu học Yên Giang xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 với những nhiệm vụ chính sau :

         - Thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

           - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung “ nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp của học sinh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào khác.

 

         II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      1. Tình hình đội ngũ CBGVNV.

     a. Tổng số CBGVNV: 16 - Nữ 8.

       + Tổng số CBGVNV trong biên chế: 16 Nữ 8.

       + Tổng số đoàn viên công đoàn: 16.

       + Cán bộ quản lý 2 Nữ 0.

        b. Trình độ đào tạo:

+ Trên Đại học 0 Đang theo học trên đại học : 0.

        + Đại học : 13 Đang theo học đại học : 0.

       + Cao đẳng : 2 Đang theo học cao đẳng 0.

        + Trung cấp : 1

       + Đạt trên chuẩn: 15/16 Tỉ lệ 93.8%.

       c. Trình độ Chính trị :

       + Đảng viên : 13 Nữ : 7.

       + Cao cấp 0 Đang học : 0.

       + Trung cấp 2 Đang học 0.

        2. Những thuận lợi khó khăn.

      a.Thuận lợi:

        Hoạt động công đoàn nhà trường luôn có sự quan tâm của chi bộ Đảng và Ban giám hiệu nhà trường. Đa số đoàn viên tuổi đời còn trẻ, khoẻ, nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp. Tập thể công đoàn nhiều năm đoàn kết, đùm bọc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

       Đoàn viên có trình độ chuẩn 100%. Trong đó : trên chuẩn 93.8%. Công đoàn luôn phối kết hợp với nhà trường giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ tạo sự phấn khởi,niềm tin cho đoàn viên.

       b.Khó khăn:

       Bên cạnh những thuận lợi công đoàn trường tiểu học Yên Giang gặp không ít khó khăn đó là :

      - Trên 90% đoàn viên không phải là người địa phương Nhiều đoàn viên cách xa trường từ 7- 50 km.

     - Quỹ tiền lương thấp, kinh phí hoạt động công đoàn ít, các hoạt động công đoàn còn bị hạn chế bởi chi phí tài chính.

 

        III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 

         A. Phương hướng chung hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018

            Năm học 2017 - 2018, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị, nghị quyết của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát phương hướng, nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Yên Định. Công đoàn trường Tiểu học Yên Giang, xác định phương hướng hoạt động chung của công đoàn nhà trường trong năm học 2017 - 2018 như sau :

          Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đặc biệt là việc tuyên truyền và thực hiện nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

            Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện tốt cuộc vận dộng: “Hai không với 4 nội dung ” và cuộc vận động : “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”.

Đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, lao động. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, động viên khuyến khích các tập thể cá nhân tiên tiến trong phong trào quần chúng. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

        B. Kế hoạch hoạt động theo 7 nội dung chính

 

       1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; tham gia quản lý đơn vị

       1.1.Chăm lo đời sống CBGV, NLĐ.

      1.1.1.Những việc cần thực hiện trong năm học.

        - Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của công đoàn cấp trên về chế độ chính sách đối với người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

        - Tiếp tục xây dựng kế hoạch phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tăng cường giao lưu học hỏi để tạo điều kiện cho đoàn viên nâng cao hiểu biết.

         - Quan tâm chăm lo đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ. Làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV-NV. Động viên đội ngũ tích cực tham gia các phong trào và các cuộc vận động.

       - Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Không ngừng xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

       1.1.2. Chỉ tiêu đề ra:

       - Làm tốt công tác thăm hỏi hiếu hỉ, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Tạo điều kiện tương trợ ngày dạy, tiết dạy cho đoàn viên.

        - Phấn đấu trong năm học tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.

        - Cùng với Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, giám sát chế độ chi trả tiền công, tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với đoàn viên đúng với quyền lợi ích hợp pháp chính đáng.

         1.1.3. Biện pháp thực hiện :

       - Lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tuần, tháng, kì, năm học các hoạt động.

       - Phối kết hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Tạo điều kiện để đoàn viên yên tâm công tác.

         - Giám sát chặt chẽ các hoạt động chi trả quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên.

         1.2.Tham gia quản lý đơn vị

         1.2.1. Những việc cần làm trong năm học.

        - Tham mưu và phối hợp tốt với Ban giám hiệu trong việc bố trí lao động phù hợp, tạo mọi điều kiện để đoàn viên có cơ hội cống hiến, sáng tạo, phát triển.

       - Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm bảo đảm quy trình và có chất lượng, phát động phong trào thi đua rộng khắp trong đội ngủ CB,NG&NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo và nếp sống văn minh.

        - Chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CB,NG&NLĐ trong các cơ sở giáo dục. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nhà giáo và người lao động bằng nhiều hình thức, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động Công đoàn.

        -Tham gia đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật….đối với công chức, viên chức và đơn vị theo kế hoạch của chuyên môn.

 

        1.2.2.Chỉ tiêu đề ra :

        - Phối kết hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường, làm tốt công tác quản lí đơn vị.

       - Tuyên truyền đến 100% đoàn viên hiểu và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên phát huy tốt năng lực sở trường bản thân và cúng tham gia quản lí đơn vị.

        - Phối hợp với chuyên môn quản lí chặ chẽ công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong nhà trường. Động viên CC-VC-NLĐ chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

        1.2.3. Biện pháp thực hiện :

        - Động viên đoàn viên làm tốt công tác tự giác tích cực trong làm chủ tập thể. Có ý thức xây dựng tập thể, bảo vệ của công. Phát huy tối đa khr năng của mình để xây dựng tập thể vững mạnh.

      - Tham mưu với các tổ chức đoàn thể phân công bố trí đoàn viên phù hợp với năng lực sở trường bản thân.

       2. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

        2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

          2.1.1. Những việc cần làm trong năm học :

         - Tiếp thu đầy đủ các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền vận động đoàn viên nắm vững và thực hiện đầy đủ các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước. Các quyết định, thông tư yêu cầu nhiệm vụ năm học.

        - Tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện : Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

          2.1.2. Chỉ tiêu phấn đấu :

          - Trong năm học tích cực tuyên truyền tới tất cả đoàn viên chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% đoàn viên nắm vững đường lối chính sách. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, thực hiện sai đường lối.

         - 100% đoàn viên nắm vững các chỉ tiêu phấn đáu trong năm học.

        2.1.3. Các biện pháp thực hiện:

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CB,NG&NLĐ chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Ngành; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo.

          Cụ thể hóa Chương trình hành động trong đội ngũ CB, NG&NLĐ về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam. Trọng tâm là phối hợp với chuyên môn triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

           2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

             2.2.1. Những công việc cần thực hiện trong năm học:

            - Làm tốt công tác động viên giúp đỡ các đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

        - Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch nguồn cán bộ quản lý, cùng với chuyên môn thúc đẩy công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ đoàn viên công chức người lao động, đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành.

            2.2.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tạo mọi điều kiện để đoàn viên tham gia lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          2.2.3. Biện pháp thực hiện:

         - Tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đoàn viên tham gia học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lí luận chính trị.

         - Sắp xếp hỗ trợ chuyên môn cho các đoàn viên tham gia học tập.

         - Tham mưu với nhà trường, cấp trên có định hướng đúng đắn, lâu dài về công tác quy hoạch cán bộ.

          3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV, NV, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

           3.1.Các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

           3.1.1: Những việc cần làm trong năm học:

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động. Ngay từ đầu năm học, phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên.

          - Tổng kết công tác thi đua theo từng giai đoàn kì, tháng. Và năm học.

           3.1.2 Chỉ tiêu phấn đấu :

       - Phấn đấu trong năm học 2017-2018 có 100% đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

       - Các phong trào từ thiện nhân đạo do các cơ quan tổ chức phát động phấn

đấu có 100% đoàn viên tích cực chủ động tham gia.

             3.1.3. Các biện pháp thực hiện.

            Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

               Tuyên truyền xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nếp sống văn hóa cơ quan, công sở, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống bảo lụt và phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của cơ quan đơn vị.

              - Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức; cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

            3.2. Hoạt động từ thiện, nhân đạo

           3.2.1. Những việc cần thực hiện trong năm học:

            - Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chăm sóc người có công, hàng tháng tiếp tục phụng dưỡng 1 đồng chí lão thành cách mạng trong địa phương.

               - Tham gia đầy đủ và đảm bảo 100% chỉ tiêu công tác từ thiện nhân đạo trong năm học.

             3.2.2.Chỉ tiêu phấn đấu:

             - Có 100% đoàn viên công đoàn tham gia tích cực công tác từ thiện nhân đạo. Các phong trào quyên góp ủng hộ trong năm học.

          - Tăng cường công tác vận động đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác tình nghĩa hteo quy định; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ngày “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “vì tuổi thơ”, “Giúp em học giỏi” “hiến máu tình nguyện”…..

          3.2.3. Biện pháp thực hiện:

           - Có kế hoạch cụ thể cho công tác từ thiện nhân đạo trong năm, phối kết hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong công tác từ thiện nhân đạo.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn.

          4.Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          4.1.Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

             4.1.1: Những công việc thực hiện trong năm học:

           ¬ - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn trong năm học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

           - Có kế hoạch cụ thể cho năm, tháng, kì. Xác định những việc làm cụ thể cho từng giai đoạn.

           - Định kì họp BCH công đoàn, đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động của ban chấp hành công đoàn từ đó đưa ra kế hoạch sát đúng cho giai đoạn tiếp theo.

 

          4.1.2 Chỉ tiêu phấn đấu:

        - BCH công đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học.

         - Tiếp tục đổi mới nội dung, và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn.

           - BCH công đoàn hoạt động tuân chỉ điều lệ, chức trách nhiệm vụ được giao.

          - Đăng kí danh hiệu thi đua tập thể cá nhân Công đoàn năm học 2017-2018, cụ thể như sau :

          + Danh hiệu tập thể :

           - Công đoàn vững mạnh.

             + Cá nhân :

            - Đoàn viên công đoàn xuất sắc

            - Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Yên Định tặng khen (1 Đồng chí).

 

          4.1.3 Biện pháp thực hiện:

             Tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn về công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, hoạt động nữ công, công tác tài chính , văn phòng.

             Tăng cường phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ở các trường ngoài công lập.

          4.2.Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

           4.2.1 Những việc cần làm trong năm học:

          - Tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt đường lối của đảng. Tham gia xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

       - Tạo khối đoàn kết trong công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đảng

            4.2.2. Chỉ tiêu phấn đấu

           - Phấn đấu trong năm học có 1 đoàn viên được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. 1 đoàn viên được giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng.

            4.2.3: Biện pháp thực hiện:

            - Công đoàn phối kết hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức khác trong nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền về dường lối chính sách chủ trương của đảng.

              Tham gia xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đoàn viên có ý chí phấn đấu vào Đảng.

          5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

             5.1.Những việc cần làm trong năm học:

          - Tiếp tục chỉ đạo ban nữ công xây dựng tốt kế hoạch hoạt động.

          - Chỉ đạo một cách sát sao có hiệu quả các hoạt động của ban nữ công.

       - Làm tốt công tác chỉ đạo nữ công hoạt động có hiệu quả, từng bước đẩy mạnh phong trào chị em phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình.

        5.2.Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Phấn đấu 100% chị em nữ công trong năm học đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường đảm việc nhà”

          - 100% đoàn viên công đoàn nữ hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ đăng kí trong năm học 2017-2018.

       5.3. Những biện pháp thực hiện.

           - Đẩy mạnh công tác nữ công; phối hợp với Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ của ngành triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2017-2018.

            Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

             6.Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

              6.1. Những việc cần làm trong năm học.

             - Tăng cường công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra CĐGD các cấp tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

            6.2. Mục tiêu phấn đấu

      - Ủy ban kiểm tra công đoàn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm học, phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên.

        6.3. Biện pháp thực hiện

          - Lên đầy đủ kế hoạch cho công tác kiểm tra trong năm học 2017-2018 có hướng kiểm tra báo cáo và giải quyết những yêu cầu khiếu nại trong khả năng của UB kiểm tra cấp cơ sở.

       Tăng cường công tác chỉ đạo ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

       Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ UBKT, Ban thanh tra nhan dân. Nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

        Bảo đảm chế độ sinh hoạt và báo cáo với BCH công đoàn từng tháng, từng kỳ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

        7. Công tác tài chính công đoàn

         Làm tốt công tác phân phối nguồn thu tài chính công đoàn .Thực hiện tốt công tác thu – chi và quàn lý ngân sách công đoàn. công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

         Chỉ đạo tốt công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính. Đảm bảo các khoản thu nộp lên công đoàn cấp trên đúng qui định, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả trong công tác thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu tốt với Nhà trường trong việc nâng cao đời sống cho đoàn viên.

         Công tác tài chính phải góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động của công đoàn, đảm bảo cho các hoạt động của công đoàn được triển khai đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cao.

        Trên đây là kế hoạch, chỉ tiêu và nội dung biện pháp chủ yếu của các chương trình hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 trường Tiểu học Yên Giang.

                                                                                             Yên Giang, Ngày 30 tháng 9 năm 2017

                                                                                                             Thay mặt BCH công đoàn

  XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY                                                          CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

                                                                                                             MAI XUÂN THÀNH


 

Hệ thống quản lý tin bài - NOVI CMS

Bạn không có quyền thao tác với bài viết này hoặc bài viết này không tồn tại

Với mục đích tạo dựng không khí vui tươi phấn khởi khi bước vào năm học mới sau những tháng nghỉ hè; để cùng nhau đón nhận những tình cảm, những sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh. Cùng  nhìn lại kết quả năm học 2018 – 2019 để rồi từ đó có thêm động lực thực hiện mục tiêu nhiệm vụ  trong năm học mới.

 Thực hiện kế hoạch thời gian năm học của ngành, hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2019,  trường Tiểu học Yên Giang long trọng tổ chức Lễ Hội khai giảng năm học 2019 – 2020. Về dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo địa phương, hội Khuyến hoc, đoàn Thanh niên, hội CMHS nhà trường cùng toàn thể CBGV và học sinh nhà trường.

Nội dung buổi lễ gồm:  Đón học sinh lớp 1;  các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới; đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2019 – 2020; báo cáo khai giảng năm học - đánh trống khai trường  Ý kiến phát biểu của đại diện đại biểu về dự.;trao khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2018 – 2019.

Xin trân trọng giới thiệu diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020 do Đ/C Phan Văn Nguyên, bí thư chi bộ - Hiệu trưởng  đọc taị buổi lễ:

Xin nồng nhiệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho lãnh đạo địa phương, Hội Khuyến học , đoàn thanh niên xã, Hội cha mẹ học sinh nhà trường đã về dự ngày hội khai giảng của trường Tiểu học Yên Giang. Sự hiện diện của các vị đại biểu hôm nay thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục Tiểu học ở xã nhà, là sự động viên to lớn đối với thầy trò nhà trường, Xin gửi tới các quý vị đại biểu tình cảm nồng ấm và  lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc!

         Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

 Thưa các em học sinh yêu quý!

Những  ngày hè bổ ích và lý thú đã khép lại, mùa thu khai trường lại về, một năm học mới đã đến. Trước thềm năm học mới xin được điểm  lại kết quả mà thầy trò đạt được trong năm học vừa qua.  Năm học 2018 – 2019  là một năm học nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Có thể nói trường Tiểu học Yên Giang là đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất, ít thuận lợi nhất trong huyện. Với khẩu hiệu: Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt, thầy trò nhà trường đã từng bước khắc phục được khó khăn, đảm bảo dạy đủ các môn bắc buộc; học sinh được học tiếng Anh, được sinh hoạt CLB; được tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn nghệ, thể thao. Có thể nói học sinh được học tập khá toàn diện.

  Tính đến thời điểm này toàn trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp năm học 2018 – 2019 và được lên lớp mới; có 53% học sinh được khen thưởng cuối năm học, Có 91 học  sinh đạt giải các kì thi, giao lưu các cấp, cảnh quan, môi trường học đường có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện. Trong năm học nhà trường có 2 thầy cô được công nhận là giáo viên giỏi, 01 thầy được công nhận là tổng phụ trách đội tiêu biểu cấp tỉnh, 3 thầy cô có SKKN được xếp loại cấp huyện, 12 thầy cô được công nhận Lao động Tiên tiến. 100% thầy cô đều đạt kết quả cao trong công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên. Trường là một trong những đơn vị thực hiện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất trong công tác quản lý, trong đánh giá kết quả học học của học sinh, trong công tác truyền thông, tuyên truyền giáo dục. Bằng sự nổ lực cố gắng của thầy và trò nên thứ tự xếp loại của trường đã tăng được 4 bậc so với năm học trước và được phòng Giáo dục đánh giá cao. Các kết quả đạt được nói trên là những thành tích quan trọng trong điều kiện khó khăn hiện nay của trường. Là nền tảng, là cơ sở cho những thành công của các năm học tiếp theo.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm học 2019 – 2020 là năm học  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các NQ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8- Khóa XI. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; thực hiện xây dựng khuôn viên kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong ngành. Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng dạy và học, chất lượng kiểm tra đánh giá kiến thức kĩ năng của người học.

Trên tinh thần phát huy những thành quả tích cực của năm học vừa qua, năm học 2019 - 2020 trường Tiểu học Yên Giang có những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là:Đảm bảo giáo dục toàn diện theo chuẩn kiến thức kĩ năng của các môn học. Trú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học.

Hai là:  Xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh toàn diện vừa có đủ phẩm chất đạo đức, vừa đảm bảo năng lực chuyên môn nghiệp vụ

Ba là:. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học trong công tác, truyền thông.

Bốn là: Làm tốt công tác kết hợp các lực lượng giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

Năm là: Làm tốt công tác vệ sinh học đường, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện, an toàn, từng bước làm cho nhà trường ngày một đẹp hơn tiến tới xây dừng trường học hạnh phúc.

Sáu là: Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các nhiệm vụ này phải được thực hiện một cách đồng bộ và sáng tạo.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Năm học 2019 – 2020 toàn trường có 11 lớp với hơn 300 học sinh. Trong đó có 63 học sinh lớp 1; đề nghị chúng ta nhiệt nhiệt chào mừng những học sinh lớp 1; chào đón 63 tờ giấy trắng đang chờ những nét màu phác thảo của thầy cô để dìu dắt các em trưởng thành.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Năm học mới  nhà trường có những thuận lợi, đó là truyền thống đoàn kết, là kinh nghiệm vượt qua khó khăn, thử thách, là kết quả  năm học 2018 – 2019, là sự quan tâm chăm lo của gia đình đến học tập của các em học sinh. Song hiện tại nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Mặc dù trường Tiểu học Yên Giang được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I năm 2008 nhưng hiện nay đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng trường tiểu học ban hành tại thông tư số 17/2018, ngày 22/8/2018 của bộ Giáo dục- Đào tạo về đánh giá chất lượng các nhà trường theo 4 mức từ thấp đến cao,  thì hiện tại nhà trường không đạt mức nào, kể cá mức 1 là mức thấp nhất. Do đó nhà trường không còn là trường đạt chuẩn quốc gia. Những tiêu chuẩn mà trường chưa đạt được đó là:

- Nhà trường chưa đủ nhân lực theo cơ cấu vị trí việc làm nên không đạt tiêu chuẩn về cơ cấu tổ chức các tổ chuyên môn, các bộ môn…

- Thiểu về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học như thiếu phòng học văn hóa, phòng học các bộ môn Âm Nhac, Mĩ Thuật, Tin học, bàn ghế học sinh chưa đúng quy chuẩn, thiếu một số công trình phù trợ, thiếu nhiều trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học nên không đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Có thể nói xuất phát điểm của trường thấp hơn nhiều so với các trường Tiểu học khác trong huyện.

…Những khó khăn, thiếu thốn này ảnh hưởng đến yêu cầu dạy học toàn diện, yêu cầu dạy học 2 buổi/ ngày, yêu cầu về đổi mới toàn diện phương pháp dạy học, yêu cầu nang cao chất lượng giáo dục và yêu cầu về chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020- 2021. Trước những khó khăn này, để có thể hoàn thành nhiệm vụ năm học, đòi hỏi thầy trò nhà trường  cần phải tăng cường khối đoàn kết, nhất trí, có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, nỗ lực cố gắng,  nhà trường  sẽ phải xây dựng kế hoạch giáo dục cho mình sát với thực tế, vừa toàn diện, vừa chuyên sâu, tạo điều kiện tốt nhất giúp các em học sinh đam mê với học tập, có ý chí phấn đấu đạt được mục đích cụ thể, để thực hiện mơ ước học giỏi, rèn luyện tốt trong năm học.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

          Năm học 2019 – 2020, nhà trường  mong muốn  tiếp tục nhận được sự quan tâm  thiết thực  hơn nữa của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các bậc phụ huynh đối với việc học tập, rèn luyện của con em chúng ta,  để nhà trường tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm học và từng bước đưa vị thế của trường ngang hàng với các trường tiểu học  thuộc tốp đầu của ngành giáo dục huyện nhà.  Mong muốn xã hội  giành những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ hôm nay - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

 Thưa các em học sinh yêu quý!

          Chúng ta tin rằng sự tâm huyết của người thầy, với những cố gắng rèn luyện, học tập của các em học sinh, cùng sự đồng hành quan tâm, chia sẻ của CMHS, của lãnh đạo các cấp, các ngành trường chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công và thắng lợi mới.

Một lần nữa, xin gửi tới  các quý vị đại biểu, lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc các thành viên toàn trường mạnh khoẻ, vững tin bước vào năm học mới!

   Chúc năm học 2019 – 2020 thành công tốt đẹp!


Thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường năm học mới

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh!

Về dự buổi lễ Đ/C Nguyễn Khắc Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thay mặt lãnh đạo địa phương phát biểu ý kiên. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu: 


Kính thưa: Quý vị đại biểu đại diện cho Đảng uỷ, Chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã Yên Giang.

Kính thưa : Ban Giám hiệu Nhà trường, các Thầy giáo, Cô giáo, Đại diện các bậc Phụ huynh.

Thưa toàn thể các em học sinh Trường THCS xã Yên Giang yêu quý.

Hoà chung khí thế toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9.

Cùng với niềm vui chung cả nước đón chào năm học mới. Hôm nay Trường Tiểu Học xã Yên Giang long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2019-2020.

Về dự buổi Lễ Khai giảng năm học mới của Trường Tiểu Học hôm nay; Trước hết cho phép tôi T/M Đảng uỷ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của xã nhà, xin trân trọng gửi tới Quý vị đại biểu, các Thầy giáo, Cô Giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh; Lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích trong mọi lĩnh vực công tác, đặc biệt là những thành tích trong năm học mới; chúc buổi Lễ khai giảng năm học mới hôm nay thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các Thầy giáo, Cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh.

Năm học vừa qua mặc dù chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, thử thách; song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành và tạo điều kiện của chính quyền cùng sự phối kết hợp giữa MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xã.

Ban giám hiệu nhà trường cùng các Thầy, Cô giáo và trò của Trường  chúng ta đã không ngừng phấn đấu đạt đựơc nhiều kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Mùa hè năm 2019 đã đi qua, kỳ nghỉ hè đã kết thúc với nỗi niềm mong mỏi và đợi chờ, để rồi hôm nay Thầy, Cô và trò lại gặp nhau dưới mái trường thân yêu để tiếp tục bước vào năm học mới, hòa cùng với niềm hân hoan phấn khởi trong buổi Lề khai giảng mới hôm nay, trường chúng ta lại đón chào trên 60 em vào lớp một, là những MN là những chủ nhân tương lai của đất nước.

          Năm học mới năm học 2019-2020 Trường chúng ta tiếp tục thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục dổi mới công tác quản lý trong giáo dục, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong trường học; Tiếp tục phát động và thực hiện các phong trào: xây dựng "Trường học thân thiện học sinh tích cực". phong trào “Mỗi thầy cô là tấm gương sáng cho học sinh noi theo” Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng  mũi nhọn. Làm tốt công tác phối hợp, thực hiên tốt chủ trương xã hội hóa công tác giáo dục.

Nhiệm vụ năm học 2019- 2020 còn rất nặng nề. Để có những kết quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới đòi hỏi phải có sự lãnh đạo quản lý, điều hành một cách sáng suốt, đúng đắn của Ban giám hiệu, sự đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh, chỉ đạo và cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cả Thầy, Cô và trò trong trường.

Trước hết phải xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế và bài học kinh nghiệm của năm học qua, từ đó xây dựng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học mới.

Kính thưa quý vị đại biểu, Kính thưa các Thầy giáo, Cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các fm học sinh. Với niềm tin phấn khởi đó, dưới sự lãnh đạo của ngành cấp trên cùng với sự lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối, kết hợp giữa MTTQ và cá tổ chức đoàn thể của địa phương. Đảng bộ và nhân dân xã Yên Giang sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện và luôn tin tưởng rằng với sự nỗ lực phấn đấu của Thầy, Cô và trò Trường Tiểu Học năm học mới 2019- 2020 nhà trường sẽ gặt hái được nhiều kết quả, xây dựng nhà trường vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục hoàn thành các tiêu chí Trường chuẩn Quốc gia và xứng tầm với các trường trong huyện.

Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Quý vị đại biểu, Ban giám hiệu nhà trường, các Thầy, Cô giáo, các bậc phụ huynh mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt; chúc toàn thể các em học sinh mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ. Chúc năm học mới 2019- 2020 Trường chúng ta đạt nhiều kết quả cao nhất.

                             Xin trân trọng cảm ơn!

Sau 
Hiền thị cây liên kết