Text/HTML

Thông tin website

Trường tiểu học  Yên Giang

Địa chỉ: Thôn Bùi Thượng, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 023514265 - 0915143418

Email: tieuhocyengiang@gmail.com


Recycle Bin

Chi bộ nhà trường

CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KÌ 2017-2020  

 

ĐẢNG VIÊN THUỘC CHI BỘ    


  


   

 

Tabs

 • Trường tiểu học Yên Giang
  • Trang chủ
  • Home
  • Đăng nhập cổng thông tin
  • Kết quả tìm kiếm
  • Tin tức - Sự kiện
  • Lịch công tác
  • Văn bản
  • Image -vidio
  • Giải trí
  • Liên kết
  • Tra cứu học phí
  • Tư liệu

Chú thích

Trang chủ của trang web
Trang được hiển thị cho tất cả mọi người
Hiển thị cho người dùng đăng ký
Có thể nhìn thấy dành riêng cho quyền chỉ
Hiển thị cho người quản trị chỉ
Trang được ẩn trong menu
Trang bị vô hiệu hóa

Thông tin website

 


                           Tải  kế hoạch hoạt động CĐ 2017- 2018: Kế hoạch CĐ năm học 2017-2018.doc LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN YÊN ĐỊNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH YÊN GIANG                                                Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2017-2018

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

            - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

            - Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của phòng Giáo dục huyện Yên Định và chương trình hoạt động Liên đoàn lao động huyện Yên Định.

            - Căn cứ vào tình hình thực tế trường TH Yên Giang và kết quả hoạt động của Công đoàn trường trong năm học 2016-2017. Công đoàn trường tiếu học Yên Giang xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 với những nhiệm vụ chính sau :

         - Thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

           - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “hai không” với bốn nội dung “ nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp của học sinh.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào khác.

 

         II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      1. Tình hình đội ngũ CBGVNV.

     a. Tổng số CBGVNV: 16 - Nữ 8.

       + Tổng số CBGVNV trong biên chế: 16 Nữ 8.

       + Tổng số đoàn viên công đoàn: 16.

       + Cán bộ quản lý 2 Nữ 0.

        b. Trình độ đào tạo:

+ Trên Đại học 0 Đang theo học trên đại học : 0.

        + Đại học : 13 Đang theo học đại học : 0.

       + Cao đẳng : 2 Đang theo học cao đẳng 0.

        + Trung cấp : 1

       + Đạt trên chuẩn: 15/16 Tỉ lệ 93.8%.

       c. Trình độ Chính trị :

       + Đảng viên : 13 Nữ : 7.

       + Cao cấp 0 Đang học : 0.

       + Trung cấp 2 Đang học 0.

        2. Những thuận lợi khó khăn.

      a.Thuận lợi:

        Hoạt động công đoàn nhà trường luôn có sự quan tâm của chi bộ Đảng và Ban giám hiệu nhà trường. Đa số đoàn viên tuổi đời còn trẻ, khoẻ, nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề nghiệp. Tập thể công đoàn nhiều năm đoàn kết, đùm bọc thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

       Đoàn viên có trình độ chuẩn 100%. Trong đó : trên chuẩn 93.8%. Công đoàn luôn phối kết hợp với nhà trường giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, trình độ tạo sự phấn khởi,niềm tin cho đoàn viên.

       b.Khó khăn:

       Bên cạnh những thuận lợi công đoàn trường tiểu học Yên Giang gặp không ít khó khăn đó là :

      - Trên 90% đoàn viên không phải là người địa phương Nhiều đoàn viên cách xa trường từ 7- 50 km.

     - Quỹ tiền lương thấp, kinh phí hoạt động công đoàn ít, các hoạt động công đoàn còn bị hạn chế bởi chi phí tài chính.

 

        III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

 

         A. Phương hướng chung hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018

            Năm học 2017 - 2018, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị, nghị quyết của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bám sát phương hướng, nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Yên Định. Công đoàn trường Tiểu học Yên Giang, xác định phương hướng hoạt động chung của công đoàn nhà trường trong năm học 2017 - 2018 như sau :

          Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đặc biệt là việc tuyên truyền và thực hiện nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

            Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện tốt cuộc vận dộng: “Hai không với 4 nội dung ” và cuộc vận động : “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”.

Đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, lao động. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, động viên khuyến khích các tập thể cá nhân tiên tiến trong phong trào quần chúng. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

        B. Kế hoạch hoạt động theo 7 nội dung chính

 

       1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành; tham gia quản lý đơn vị

       1.1.Chăm lo đời sống CBGV, NLĐ.

      1.1.1.Những việc cần thực hiện trong năm học.

        - Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của công đoàn cấp trên về chế độ chính sách đối với người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

        - Tiếp tục xây dựng kế hoạch phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tăng cường giao lưu học hỏi để tạo điều kiện cho đoàn viên nâng cao hiểu biết.

         - Quan tâm chăm lo đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ. Làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV-NV. Động viên đội ngũ tích cực tham gia các phong trào và các cuộc vận động.

       - Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Không ngừng xây dựng công đoàn nhà trường vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

       1.1.2. Chỉ tiêu đề ra:

       - Làm tốt công tác thăm hỏi hiếu hỉ, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Tạo điều kiện tương trợ ngày dạy, tiết dạy cho đoàn viên.

        - Phấn đấu trong năm học tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn.

        - Cùng với Ban thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra công đoàn, giám sát chế độ chi trả tiền công, tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với đoàn viên đúng với quyền lợi ích hợp pháp chính đáng.

         1.1.3. Biện pháp thực hiện :

       - Lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tuần, tháng, kì, năm học các hoạt động.

       - Phối kết hợp đồng bộ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Tạo điều kiện để đoàn viên yên tâm công tác.

         - Giám sát chặt chẽ các hoạt động chi trả quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên.

         1.2.Tham gia quản lý đơn vị

         1.2.1. Những việc cần làm trong năm học.

        - Tham mưu và phối hợp tốt với Ban giám hiệu trong việc bố trí lao động phù hợp, tạo mọi điều kiện để đoàn viên có cơ hội cống hiến, sáng tạo, phát triển.

       - Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu năm bảo đảm quy trình và có chất lượng, phát động phong trào thi đua rộng khắp trong đội ngủ CB,NG&NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo và nếp sống văn minh.

        - Chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CB,NG&NLĐ trong các cơ sở giáo dục. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nhà giáo và người lao động bằng nhiều hình thức, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tăng cường các mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động Công đoàn.

        -Tham gia đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật….đối với công chức, viên chức và đơn vị theo kế hoạch của chuyên môn.

 

        1.2.2.Chỉ tiêu đề ra :

        - Phối kết hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức trong nhà trường, làm tốt công tác quản lí đơn vị.

       - Tuyên truyền đến 100% đoàn viên hiểu và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để đoàn viên phát huy tốt năng lực sở trường bản thân và cúng tham gia quản lí đơn vị.

        - Phối hợp với chuyên môn quản lí chặ chẽ công tác chuyên môn cũng như các hoạt động khác trong nhà trường. Động viên CC-VC-NLĐ chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

        1.2.3. Biện pháp thực hiện :

        - Động viên đoàn viên làm tốt công tác tự giác tích cực trong làm chủ tập thể. Có ý thức xây dựng tập thể, bảo vệ của công. Phát huy tối đa khr năng của mình để xây dựng tập thể vững mạnh.

      - Tham mưu với các tổ chức đoàn thể phân công bố trí đoàn viên phù hợp với năng lực sở trường bản thân.

       2. Công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

        2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học

          2.1.1. Những việc cần làm trong năm học :

         - Tiếp thu đầy đủ các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền vận động đoàn viên nắm vững và thực hiện đầy đủ các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước. Các quyết định, thông tư yêu cầu nhiệm vụ năm học.

        - Tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện : Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

          2.1.2. Chỉ tiêu phấn đấu :

          - Trong năm học tích cực tuyên truyền tới tất cả đoàn viên chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% đoàn viên nắm vững đường lối chính sách. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, thực hiện sai đường lối.

         - 100% đoàn viên nắm vững các chỉ tiêu phấn đáu trong năm học.

        2.1.3. Các biện pháp thực hiện:

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CB,NG&NLĐ chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Ngành; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo.

          Cụ thể hóa Chương trình hành động trong đội ngũ CB, NG&NLĐ về vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền Giáo dục Việt Nam. Trọng tâm là phối hợp với chuyên môn triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

           2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

             2.2.1. Những công việc cần thực hiện trong năm học:

            - Làm tốt công tác động viên giúp đỡ các đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

        - Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch nguồn cán bộ quản lý, cùng với chuyên môn thúc đẩy công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ đoàn viên công chức người lao động, đáp ứng nhu cầu đổi mới của ngành.

            2.2.2. Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tạo mọi điều kiện để đoàn viên tham gia lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          2.2.3. Biện pháp thực hiện:

         - Tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đoàn viên tham gia học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lí luận chính trị.

         - Sắp xếp hỗ trợ chuyên môn cho các đoàn viên tham gia học tập.

         - Tham mưu với nhà trường, cấp trên có định hướng đúng đắn, lâu dài về công tác quy hoạch cán bộ.

          3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV, NV, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước

           3.1.Các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

           3.1.1: Những việc cần làm trong năm học:

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cuộc vận động. Ngay từ đầu năm học, phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên.

          - Tổng kết công tác thi đua theo từng giai đoàn kì, tháng. Và năm học.

           3.1.2 Chỉ tiêu phấn đấu :

       - Phấn đấu trong năm học 2017-2018 có 100% đoàn viên thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

       - Các phong trào từ thiện nhân đạo do các cơ quan tổ chức phát động phấn

đấu có 100% đoàn viên tích cực chủ động tham gia.

             3.1.3. Các biện pháp thực hiện.

            Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và thực hiện Nghị quyết số 33 -NQ/TW, của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

               Tuyên truyền xây dựng khối đoàn kết nhất trí, nếp sống văn hóa cơ quan, công sở, phối hợp làm tốt công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống bảo lụt và phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của cơ quan đơn vị.

              - Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức; cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

            3.2. Hoạt động từ thiện, nhân đạo

           3.2.1. Những việc cần thực hiện trong năm học:

            - Tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chăm sóc người có công, hàng tháng tiếp tục phụng dưỡng 1 đồng chí lão thành cách mạng trong địa phương.

               - Tham gia đầy đủ và đảm bảo 100% chỉ tiêu công tác từ thiện nhân đạo trong năm học.

             3.2.2.Chỉ tiêu phấn đấu:

             - Có 100% đoàn viên công đoàn tham gia tích cực công tác từ thiện nhân đạo. Các phong trào quyên góp ủng hộ trong năm học.

          - Tăng cường công tác vận động đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác tình nghĩa hteo quy định; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ngày “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “vì tuổi thơ”, “Giúp em học giỏi” “hiến máu tình nguyện”…..

          3.2.3. Biện pháp thực hiện:

           - Có kế hoạch cụ thể cho công tác từ thiện nhân đạo trong năm, phối kết hợp tốt với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trong công tác từ thiện nhân đạo.

            - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình, rút kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn.

          4.Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

          4.1.Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

             4.1.1: Những công việc thực hiện trong năm học:

           ¬ - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn trong năm học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

           - Có kế hoạch cụ thể cho năm, tháng, kì. Xác định những việc làm cụ thể cho từng giai đoạn.

           - Định kì họp BCH công đoàn, đánh giá rút kinh nghiệm các hoạt động của ban chấp hành công đoàn từ đó đưa ra kế hoạch sát đúng cho giai đoạn tiếp theo.

 

          4.1.2 Chỉ tiêu phấn đấu:

        - BCH công đoàn hoàn thành tốt các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học.

         - Tiếp tục đổi mới nội dung, và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn.

           - BCH công đoàn hoạt động tuân chỉ điều lệ, chức trách nhiệm vụ được giao.

          - Đăng kí danh hiệu thi đua tập thể cá nhân Công đoàn năm học 2017-2018, cụ thể như sau :

          + Danh hiệu tập thể :

           - Công đoàn vững mạnh.

             + Cá nhân :

            - Đoàn viên công đoàn xuất sắc

            - Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Yên Định tặng khen (1 Đồng chí).

 

          4.1.3 Biện pháp thực hiện:

             Tiếp tục tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn về công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, hoạt động nữ công, công tác tài chính , văn phòng.

             Tăng cường phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn và nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn ở các trường ngoài công lập.

          4.2.Tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

           4.2.1 Những việc cần làm trong năm học:

          - Tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt đường lối của đảng. Tham gia xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

       - Tạo khối đoàn kết trong công đoàn, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đảng

            4.2.2. Chỉ tiêu phấn đấu

           - Phấn đấu trong năm học có 1 đoàn viên được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng. 1 đoàn viên được giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng.

            4.2.3: Biện pháp thực hiện:

            - Công đoàn phối kết hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức khác trong nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền về dường lối chính sách chủ trương của đảng.

              Tham gia xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đoàn viên có ý chí phấn đấu vào Đảng.

          5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

             5.1.Những việc cần làm trong năm học:

          - Tiếp tục chỉ đạo ban nữ công xây dựng tốt kế hoạch hoạt động.

          - Chỉ đạo một cách sát sao có hiệu quả các hoạt động của ban nữ công.

       - Làm tốt công tác chỉ đạo nữ công hoạt động có hiệu quả, từng bước đẩy mạnh phong trào chị em phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình.

        5.2.Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Phấn đấu 100% chị em nữ công trong năm học đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường đảm việc nhà”

          - 100% đoàn viên công đoàn nữ hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ đăng kí trong năm học 2017-2018.

       5.3. Những biện pháp thực hiện.

           - Đẩy mạnh công tác nữ công; phối hợp với Ban Vì sự Tiến bộ phụ nữ của ngành triển khai Kế hoạch Bình đẳng giới giai đoạn 2017-2018.

            Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ.

             6.Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra

              6.1. Những việc cần làm trong năm học.

             - Tăng cường công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra CĐGD các cấp tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tăng cường công tác kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

            6.2. Mục tiêu phấn đấu

      - Ủy ban kiểm tra công đoàn hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm học, phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên.

        6.3. Biện pháp thực hiện

          - Lên đầy đủ kế hoạch cho công tác kiểm tra trong năm học 2017-2018 có hướng kiểm tra báo cáo và giải quyết những yêu cầu khiếu nại trong khả năng của UB kiểm tra cấp cơ sở.

       Tăng cường công tác chỉ đạo ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

       Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ UBKT, Ban thanh tra nhan dân. Nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

        Bảo đảm chế độ sinh hoạt và báo cáo với BCH công đoàn từng tháng, từng kỳ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

        7. Công tác tài chính công đoàn

         Làm tốt công tác phân phối nguồn thu tài chính công đoàn .Thực hiện tốt công tác thu – chi và quàn lý ngân sách công đoàn. công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp quản lý phù hợp; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

         Chỉ đạo tốt công tác thu chi tài chính công đoàn theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính. Đảm bảo các khoản thu nộp lên công đoàn cấp trên đúng qui định, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả trong công tác thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu tốt với Nhà trường trong việc nâng cao đời sống cho đoàn viên.

         Công tác tài chính phải góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động của công đoàn, đảm bảo cho các hoạt động của công đoàn được triển khai đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cao.

        Trên đây là kế hoạch, chỉ tiêu và nội dung biện pháp chủ yếu của các chương trình hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 trường Tiểu học Yên Giang.

                                                                                             Yên Giang, Ngày 30 tháng 9 năm 2017

                                                                                                             Thay mặt BCH công đoàn

  XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY                                                          CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………..

                                                                                                             MAI XUÂN THÀNH


 

Hệ thống quản lý tin bài - NOVI CMS

Danh sách bài đã xuất bản

STT Tiêu đề bài viết Chuyên mục Ngày đăng
1 Lễ khai giảng năm học 2019 -2020 Hoạt động nhà trường 09/08/2019
2 Thư của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020 Thông báo 09/02/2019
3 Chi bộ nhà trường tham gia Cuộc thi học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Các hoạt động nhà trường khác 08/23/2019
4 Thông báo tựu trường năm học 2019 - 2020 Thông báo 08/16/2019
5 Mẫu đơn xin vào lớp 1 Thông báo 07/22/2019
6 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 Thông báo 07/22/2019
7 Trường Tiểu học Yên Giang học tập chuyên đề Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hoạt động nhà trường 07/15/2019
8 Tổng phụ trách Đội được tuyên dương Giáo viên Tổng phụ trách Đội Tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2019 Các hoạt động nhà trường khác 05/20/2019
9 Học sinh trường Tiểu học Yên Giang tham gia giao lưu CLB cấp cụm năm học 2018 - 2019 Hoạt động ngoại khóa 04/19/2019
10 Học sinh trường Tiểu học Yên Giang giao lưu tìm hiểu kiến thức tham gia giao thông an toàn Hoạt động ngoại khóa 04/09/2019
11 Học sinh trường Tiểu học Yên Giang tổ chức giao lưu câu lạc bộ Toán - Tiếng Việt khối lớp 5. Hoạt động ngoại khóa 04/06/2019
12 Ngày Hội "Thiếu nhi vui khỏe" năm học 2018 - 2019 Hoạt động ngoại khóa 03/28/2019
13 Trường Tiểu học Yên Giang đón thanh tra toàn diện năm học 2018 - 2019 Hoạt động nhà trường 03/23/2019
14 Một số hình ảnh hoạt động sân trường giờ ra chơi Hoạt động nhà trường 03/12/2019
15 Cán bộ giáo viên trường Tiểu học Yên Giang tham gia tìm hiểu 990 danh xưng thanh hóa Các hoạt động nhà trường khác 03/12/2019
Trang 1 của 6Đầu   Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp tục   Cuối   

Hiền thị cây liên kết