Thông báo

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG ĐẠT GẢI NHÌ THI SÁO RECORDER NĂM HỌC 2020 - 2021.

Thực hiện kế hoạch thi sáo Recorder năm học 2020 - 2021, thực hiện công văn hướng dẫn tổ chức thi sáo cấp cụm năm học 2020 - 2021 của PGD huyện. Mặc dù trong thời gian rất ngắn (Chỉ 3 tuần) nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng tới mức cao nhất, thầy tro trong đội tuyển của trường đã tích cực luyện tâp và làm công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo dự thi. Sáng ngày 28/3/2021 đội tuyển của trường đã tham gia dự thi với 4 nội dung: Độc tấu của giáo viên, độc tấu, song tấu, hòa tấu của học sinh. Cả 4 nội dung dự thi đều đoạt được giải Nhì; kết quả toàn đoàn đạt giải Nhì.

(Thầy Phan Văn Nguyên trao giải Nhì cho các đội tuyển)

(Tiết mục độc tấu của trường TH Yên Giang)

(Tiết mục song tấu của học sinh TH Yên Giang)

(Thầy trò nhận giải Nhì toàn đoàn)

Kết quả tham dự hội thi, một lần nữa khẳng định: khi có sự đoàn kết, quyết tâm và giải pháp phù hợp mọi kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp

Thông báo

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG ĐẠT GẢI NHÌ THI SÁO RECORDER NĂM HỌC 2020 - 2021.

Thực hiện kế hoạch thi sáo Recorder năm học 2020 - 2021, thực hiện công văn hướng dẫn tổ chức thi sáo cấp cụm năm học 2020 - 2021 của PGD huyện. Mặc dù trong thời gian rất ngắn (Chỉ 3 tuần) nhưng bằng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng tới mức cao nhất, thầy tro trong đội tuyển của trường đã tích cực luyện tâp và làm công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo dự thi. Sáng ngày 28/3/2021 đội tuyển của trường đã tham gia dự thi với 4 nội dung: Độc tấu của giáo viên, độc tấu, song tấu, hòa tấu của học sinh. Cả 4 nội dung dự thi đều đoạt được giải Nhì; kết quả toàn đoàn đạt giải Nhì.

(Thầy Phan Văn Nguyên trao giải Nhì cho các đội tuyển)

(Tiết mục độc tấu của trường TH Yên Giang)

(Tiết mục song tấu của học sinh TH Yên Giang)

(Thầy trò nhận giải Nhì toàn đoàn)

Kết quả tham dự hội thi, một lần nữa khẳng định: khi có sự đoàn kết, quyết tâm và giải pháp phù hợp mọi kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp

Thư viện ảnh

Thư viện Video