Text/HTML

Thông báo

PHÒNG GD-ĐT YÊN ĐỊNH                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH YÊN GIANG                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

 

Thực hiện công văn số 228/PGDĐT, ngày 31/05/2021 của Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Yên Định về việc tuyển sinh lớp 1 tiểu học năm học 2021 – 2022. Trường Tiểu học Yên Giang xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể như sau:

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022

Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 gồm:

- Phan Văn Nguyên – Hiệu trưởng:    Chủ tịch Hội đồng

 - Lê Hào Quang – P. hiệu trưởng:      Phó chủ tịch

- Nguyễn Thị Oanh – Thư kí HĐ:     Thư kí.

- Đỗ Thị Thúy - Giáo viên:                 Ủy viên

- Hoàng Thị Hường :- Giáo viên:       Ủy viên

2.Công tác chuẩn bị:

- Thông báo tuyển sinh: Đăng trên cổng thông tin điện tử của trường; nhờ đài truyền thanh xã thông báo, nhắn tin vnedu: Ngày 02, 03/5/2021

- Chuẩn bị hồ sơ: Mẫu đơn xin vào lớp 1; mẫu danh sách tuyển sinh; danh sách trẻ trên địa bàn tuyển sinh theo thôn, mẫu đăng kí mua SGK ( Đ/c Quang)

- Tuyển sinh: từ 7h30 ngày 04/6/2021 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Phân công địa bàn tuyển sinh:

+ Nguyễn Thị Oanh: Thôn Bùi Thượng

+ Đỗ Thị Thúy: Thôn Đa Nẵm

+ Hoàng Thị Hường: Đa Ngọc.

3. Thời gian:

      - Từ 7h – 7h30: Họp Hội đồng tuyển sinh.

      - Từ 7h30 – 10h30: tiến hành tuyển sinh và tổng hợp.

      - Từ 14h: tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nội dung còn lại.

-7h30, ngày 07/5/2021: Duyệt kết quả tuyển sinh tại huyện.

4.Kinh phí:

-         Lệ phí: 50000

-         Tiền nhờ mua đồng phục.

(Giáo viên tuyển sinh trực tiếp thu và bàn giao cho thủ quỹ).

 

5. Cách tiến hành.

5.1. Công tác phòng chống dịch Covid-19:

Đề nghị các đ/c CBGV tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh hs đến trường làm hồ sơ tuyển sinh cho hs thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19 , cụ thể:

- Thực hiện đeo khẩu trang và rửa tay, sát khuẩn khi đến trường và trong quá trình làm hồ sơ.

- Thực hiện tốt việc giãn cách, không tụ tập đông người, ngồi đúng khoảng cách trong các phòng tuyển sinh.

 5.2. Nhiệm vụ của giáo viên làm công tác tuyển sinh:

          - Giáo viên tuyển sinh phát và thu mẫu đơn dự tuyển vào lớp 1; mẫu đăng kí mua SGK và vở bài tập (chưa phải nộp tiền). Hướng dẫn gia đình gặp Đ/C Oanh đăng kí số đo và nộp tiền mua hộ đồng phục. Thu lệ phí tuyển sinh, lập danh sách học sinh được tuyển theo mẫu (yêu cầu điền đầy đủ thông tin, cột mục trong mẫu). Khi hoàn thành danh sách, nạp Đ/C Quang để lên danh sách tổng hợp. Đối với HS không học tại trường MN Yên Giang phải nộp thêm bản sao giấy khai sinh.

          - Giáo viên tuyển sinh có trách nhiệm tuyển đầy đủ học sinh trong địa bàn được giao.

 6. Duyệt kết quả tuyển sinh:

-         Hoàn thành danh sách tuyển sinh: (Quang).

-         Duyệt tại huyện: 7h30 phút, ngày 07/6/2021, tại trường TH Định Liên

7. Biên chế lớp 1 năm học 2021-2022: (Đ/c Nguyên.)

                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                       


                                                                                                                                                         Phan Văn Nguyên

Nguồn bài viết: Trường tiểu học Yên Giang

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video