Text/HTML

Thông báo

               CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN GIANG 

                    HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021

             Thực hiện kế hoạch số 81-KH/HU ngày 22/11/2021 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Ngày 5 tháng 12 năm 2021, chi bộ Trường tiểu học Yên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021. Đến dự buổi tổng kết có đồng chi Lê Văn chiến - Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ. 

                                                                                  Đồng chí Trịnh Hữu Tùng - Bí thư chi bộ điều hành Hội nghị

              Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Hào Quang, Phó bí thư chi bộ nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022. Báo cáo nêu rõ đăc điểm tình hình chi bộ nhà trường năm 2021; những thuận lợi, khó khăn, những thành tích nổi bật mà chi bộ nhà trường đã đạt được trong năm. Đồng thời nêu rõ những biện pháp, phương hướng, nhiệm vụ chi bộ thực hiện trong năm 2022.  

                                                                               Đồng chí Lê Hào Quang đọc Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021

             Báo cáo kiểm điểm tập thể do đồng chí Trịnh Hữu Tùng, bí thư chi bộ trình bày đã nêu bật những thành tựu mà chi bộ đã đạt được trong năm, đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế của chi bộ và nguyên nhân, biện pháp khắc phục. Chi bộ tiến hành kiểm điểm từng đồng chí đảng viên, trước hết là các đồng chí trong Ban chi ủy chi bộ, sau đó là từng đồng chí đảng viên. Với tinh thần phê bình và tự phê bình cao, các ý kiến đóng góp  đã chi ra được những tồn tại cần khắc phục cho cá nhân từng đồng chí. Với tinh thần góp ý cởi mở, chân thành, các đồng chí được góp ý đều nhận ra được thiếu xót của bản thân và hứa sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.     

                                                                                                                                          Đồng chí Trịnh Hữu Tùng thông qua Báo cáo kiểm điểm Chi ủy chi bộ

              Tại Hội nghị tổng kết, chi bộ đã tiến hành bình xét thi đua, 100% đảng viên của chi bộ xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong đó 01 đồng chí Đảng viên tiêu biểu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng bộ xã khen thưởng, trong đó có 08 đồng chí đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".       

                                                                   Đồng chí Lê Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị                                                                                 Hội nghị tổng kết công tác Đảng của Chi bộ trường Tiểu học Yên Giang đã thành công tốt đẹp.  

Nguồn bài viết: Trịnh Nhàn

STT Title
Không có nội dung nào để hiển thị
 
  
 

Thư viện ảnh

Thư viện Video